Turkish-German translations for kız gibi:

mädchenhaft · other translations

kız gibi mädchenhaft

Hayır, bu kadar kız gibi olmasını beklemiyordum.

Nein, aber ich habe es nicht so mädchenhaft erwartet.

Kız gibi konuşmaya çalışıyorum.

Ich versuche mädchenhaft zu reden.