Turkish-German translations for kaçınılmaz:

unvermeidlich · unvermeidbar · unumgänglich · other translations

kaçınılmaz unvermeidlich

Ama son bulması kaçınılmazdır.

Aber Enden sind unvermeidlich.

Ben kaçınılmaz tercihim.

Bin ich unvermeidlich.

Sen Cindy'sin, her şeyi değiştirecek olan kişi, ya da kaçınılmaz sonumuzu hazırlayacak.

Sie sind die Cindy, diejenige, die alles verändern kann oder unser unvermeidliches Schicksal besiegelt.

Click to see more example sentences
kaçınılmaz unvermeidbar

Askeri bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

Eine militärische Konfrontation scheint unvermeidbar.

Bunun gibi kaçınılmaz bir şanssızlık güzel şehrimizin dürüst vatandaşlarını nasıl etkiler?

Wie kann so ein unvermeidbarer Zwischenfall ehrliche Bürger beeinflussen?

Sen ise bu gamsız talebinle kaçınılmaz zaferini hızlandırmaktasın sadece. Arzun bu mudur?

Und du, mit deinem unbekümmerten Ersuchen, beschleunigst nur seinen unvermeidbaren Triumph.

Click to see more example sentences
kaçınılmaz unumgänglich

Ama öyle bir şey varsa ve Sarah oysa bu kaçınılmaz demektir.

Wenn es so was gibt und Sarah ist es, heiBt das, es ist unumgänglich.