kaçmaz

Dufot'un konuşmasını örnekliyorum, ama hâlâ bir kaç sese daha ihtiyacım var.

Ich hab Dufort's Stimme abgetastet, aber ich brauche noch ein paar Geräusche.

Size bir kaç soru sormak istiyorum.

Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.

Ona bir kaç soru sormak istiyorum.

Ich möchte ihr ein paar Fragen stellen.

Ben sadece size bir kaç soru sormak istiyorum.

Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen.

Size sormam gereken bir kaç soru var.

Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.

Size bir kaç soru sormak istiyoruz.

Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen.

Size bir kaç soru sorabilir miyim?

Darf ich ein paar Fragen stellen?

Başlamadan önce, her zaman bir kaç hazırlayıcı soru sormayı severiz.

Bevor wir anfangen stellen wir immer ein paar einleitende Fragen.

Toplantı bir kaç hafta daha beklemek zorunda bir süre burada kalacağız.

Dieses Meeting wird ein paar Wochen warten müssen. Wir bleiben hier.

Bir kaç dakika daha

Noch ein paar Minuten