Turkish-German translations for kablo:

Kabel · Leitung · Verkabelung · seil · other translations

kablo Kabel

Karıştırma düğmesi yok, kablo dağınıklığı yok.

Keine verwirrenden Knöpfe, keine störenden Kabel.

Bütün kablolar filan?

Diese ganzen Kabel?

Efendim, burada bir sürü kablo var.

Sir, hier hinten gibt es viele Kabel.

Click to see more example sentences
kablo Leitung

Metal kalıplar, kablolar, plastoform. Ve bir ceset.

Metallformen, Leitungen, Plastoformen und ein Körper.

O yüzden kabloları değiştirdim.

Also ersetzte ich die Leitungen.

kablo Verkabelung

Yanlış kablo döşenmesinden ya da ucuz donanımdan

Nun, schlechte Verkabelung oder billige Hardware

Bir sürü kablo çekmem gerekti.

Es war jede Menge Verkabelung nötig.

kablo seil

Sen kabloyu al, ben de sana halatı atayım.

Du nimmst das Kabel, ich werfe dir das Seil runter.