Turkish-German translations for kaburga:

Rippen · Rippe · other translations

kaburga Rippen

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

Akciğer zedelenmesi, kırık kaburga.

Kollabierte Lunge, gebrochene Rippen.

Elizabeth Foxcinsel saldırı iki kırık kaburga ve ezilmiş elmacık kemiği.

Elizabeth Fox Sexueller Übergriff, zwei gebrochene Rippen und ein gebrochenes Jochbein.

Click to see more example sentences
kaburga Rippe

Kırık bir kaburga sanırım.

Eine gebrochene Rippe, denke ich.

Sol öndeki dördüncü ve beşinci kaburgalar.

Die linke vordere vierte und fünfte Rippe.

Kaburga alsana Harold.

Eine Rippe, Harold.

Click to see more example sentences