Turkish-German translations for kafa:

Kopf · Köpfe · Schädel · Birne · Haupt · other translations

kafa Kopf

Daha önce hiç tuzlanmış bir kafa görmemiştim.

Ich habe noch nie einen aufgespießten Kopf gesehen.

Kesilmiş bir kafa!

Ein abgetrennter Kopf!

Morgan, senin kafan boş.

Morgan, dein Kopf ist leer.

Click to see more example sentences
kafa Köpfe

İki tane kafaları var.

Sie haben zwei Köpfe.

İki kafa, iki kat itibar.

Zwei Köpfe, doppelte Punktzahl.

İkinizin kafalarını hindistan cevizi gibi birbirine çarparım.

Ich werde eure Köpfe wie Kokosnüsse zusammenschlagen.

Click to see more example sentences
kafa Schädel

Kafasına ağır bir nesneyle vurmuşlar.

Schweren Gegenstand, schädel, bonk.

Ölüm nedeni olarak, kafasının sert bir yere çarpmasıyla boynunun kırılması demişsiniz.

Sie notierten als Todesursache Schweres-Schädel-Trauma und ein gebrochenes Genick.

Embriyo, kafa tarafı, gövdesi su kesesi ve cinsel organı.

Das Embryo: Schädel, Rumpf, Fruchtwasserblase und das Geschlecht.

Click to see more example sentences
kafa Birne

İsimlerimiz sik kafa, döl surat, yada lea Michele değil.

Wir heißen nicht Fick-Birne oder Sperma-Fresse oder Lea Michele.

Kafasını havaya uçurdular.

Die Birne weggeschossen.

Ben olmasaydım Dovchenko kafanı uçuracaktı.

Dovchenko wollte dir die Birne wegpusten.

kafa Haupt

Dazlak kafalı atlarla ilgilenen adam, nerede o?

Der Reiter mit geschorenem Haupt, wo ist er?