Turkish-German translations for kafatası:

Schädel · Totenkopf · Skull · other translations

kafatası Schädel

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

Bu bir kafatası.

Noch ein Schädel.

Bu davada; bir kafatası, iki kalça kemiği beş omur, çeşitli el kemikleri ve üç tane azıdişi var.

In diesem Fall ein Schädel, zwei Oberschenkelknochen, fünf Wirbel, sonstige Phalangen und drei Backenzähne.

Click to see more example sentences
kafatası Totenkopf

Dişler görüyorum. Kan görüyorum. Ve bir de kafatası.

Ich sehe Zähne, ich sehe Blut und einen Totenkopf.

Kafatası adalarıyla birlikte berrak mavi deniz!

Klares blaues Wasser mit Totenkopf-Inseln!

kafatası Skull

Arnim Zola, Kızıl Kafatası'na çalışan bir Alman bilim adamıydı.

Arnim Zola war deutscher Forscher und arbeitete für Red Skull.