kafeste

Daha büyük bir kafese ihtiyacın olacak.

Sie werden einen größeren Käfig brauchen.

Bokla dolu bir altın kafes bu.

Ein goldener Käfig voller Scheiße.

Daha fazla kafes numarası yok.

Keine Abzocker Deals mehr.

Hapishane, manastır, kafes, mağara

Gefängnis, Abtei, Kioster, Käfig.

Ona bir kafes yaptım.

Ich hab einen Käfig gebaut.

Bir Faraday kafesi.

Ein Faradayscher Käfig.

Korsan kafesleri var. Hepsi açık.

Unsere Piratengitter standen alle offen.

Bu yüzden özel aynalı bir kafeste tutulmak zorunda. Ne oldu?

Deswegen muss sie in einem speziellen verspiegelten Käfig gehalten werden.

Kapı, sağ, kafes, jeneratör.

Tür, rechts, Käfig, Generator.

Gök gürültüsü Kafesi"ne hoş geldiniz!

Willkommen in der Donnerkuppel!