kaldırın

Size doğrudan bir emir verdim, Mr.Data. Işınlayıcı kilidini kaldırın hemen.

Ich gab Ihnen einen Befehl. Sofort Transportersperrung freigeben!

Tüm birimler, kırmızı alarmı kaldırın.

Alle Decks Alarmstufe Rot aufheben.

Kırmızı alarmı kaldırın.

Alarmstufe Rot aufheben.

Bir, iki, üç, kaldırın!

Hoch! Eins, zwei, drei!

Kalkanları kaldırın, silahlar hazırda beklesin.

Schilde hochfahren, Waffen bereitmachen.

Görünmezlikten çıkın, kalkanları kaldırın.

Tarnvorrichtung abstellen, Schilde hochfahren.

Birincil tutucuları kaldırın.

Entferne primäre Halterungen.

Ayağa kaldırın onu.

Lasst ihn aufstehen.

İki elinizi de kaldırın.

Heben Sie beide Hände.

Hey, onu yukarı kaldırın.

Hey, zieht ihn hoch!