Turkish-German translations for kaldırmak:

entfernen · heben · aufheben · leiden · trennen · anheben · beseitigen · aufrichten · aufziehen · erheben · ertragen · schlucken · abschaffen · wegnehmen · wegschaffen · other translations

kaldırmak entfernen

İki dakika kaldı.

Zwei Minuten entfernt.

Bilgisayar, kalası kaldır.

Computer, Planke entfernen.

Bilgisayar, La Forge'u kaldır.

Computer, La Forge entfernen.

Click to see more example sentences
kaldırmak heben

Bir, iki, üç kaldır ve bırak.

Eins zwei drei. Heben und runter.

Yuvarlan ve bacaklarını kaldır.

Wälzen und die Beine heben.

Ne kadar gençsin" dedi ve beni kaldırdı.

So jung," sagte er und hob mich hoch.

Click to see more example sentences
kaldırmak aufheben

Ajan Ward, uzaklaştırma emriniz kaldırıldı.

Agentin Ward, Ihre Suspendierung ist aufgehoben.

Bir kayayı kaldırdığında, çırpılmış krema bulursun?

Wenn du einen Stein aufhebst, findest du dann Sahne?

Kongre birkaç ay içinde içki yasağını kaldıracak.

In wenigen Monaten wird der Kongress die Prohibition aufheben.

Click to see more example sentences
kaldırmak leiden

Bu kadar geç kaldığım için özür dilerim.

Hey, tut mir leid, dass ich so spät zurückkomme.

Kusura bakma Leckie, büyülü hap kalmadı.

Tut mir leid, keine magische Pille, Leckie.

Snowbell, özür dilerim, kedi mamamız kalmadı.

Snowbell, tut mir Leid, Katzenfutter ist aus.

Click to see more example sentences
kaldırmak trennen

Ve şimdi bir yıl ayrı kalacağız.

Jetzt sind wir ein Jahr getrennt.

Bay Chopra, yeni Altın Kalem şampiyonu olmanıza bir kelime kaldı.

Mr. Chopra, ein Wort trennt Sie noch vom Meistertitel der Goldenen Feder.

Senden bir gün daha ayrı kalmak istemiyorum.

Ich will keinen Tag mehr von dir getrennt sein.

Click to see more example sentences
kaldırmak anheben

Bu küçük çaptaki kayaları kaldırmak için gerekli olan dozdu. İyi, iyi.

Das war die erforderliche Dosis, um einen kleinen, psychologischen Felsen anzuheben.

Peritonu kaldırıp enine doğru açarsınız ve ensizyonu genişletirsiniz.

Das Bauchfell anheben, schräg öffnen, und vergrößere den Einschnitt.

Üç deyince kaldır.

Anheben auf drei.

Click to see more example sentences
kaldırmak beseitigen

Peki bu ne, yarım kalmış işleri mi bitireceksin?

Also was wird das, lose Enden beseitigen?

Biz, Anne onu ortadan kaldırmış olduk.

Wir haben ihn beseitigt, Maman!

Biz onu ortadan kaldırmış olduk.

Den haben wir beseitigt, Maman.

kaldırmak aufrichten

Derin nefes alın. Kollarınızı havaya kaldırıp birbirine dolayın.

Tief einatmen und aufrichten zum verknoteten Skorpion.

Striker, burnunu kaldır.

Striker, Maschine aufrichten.

kaldırmak aufziehen

Sadece Jen hayatta kaldı. Mysticlerin en bilgesi tarafından yetiştirildi.

Nur Jen überlebte und wurde vom Weisesten der Uru aufgezogen.

Benim üvey babası beni kaldırdı adam, Onun adı sam milhoan oldu.

Der Mann, der mich aufzog, mein Adoptivvater, sein Name war Sam Milhoan.

kaldırmak erheben

İlk olarak o harman dövenini kaldırdı.

Oer erhob als Erster seinen Oreschflegel.

Iguchi, kaldır kafanı.

Iguchi, erhebe dich!

kaldırmak ertragen

Lütfen, tamam mı? Daha fazla yalan kaldıramam.

Bitte, okay, ich kann keine weiteren Lügen ertragen.

kaldırmak schlucken

Kocaman haplar ve bol bol su içmek zorunda kaldı.

Er musste Riesenpillen schlucken und viel Wasser trinken.

kaldırmak abschaffen

Ölüm cezasını kaldıran on eyaletteki cinayet oranı ulusal ortalamanın altında.

Zehn Staaten, die die Todesstrafe abschafften, haben eine Mordrate unter Durchschnitt.

kaldırmak wegnehmen

İyidir, dikişleri aldıracam. İnşallah izi kalmaz.

Gut, ich werde die Spleiße wegnehmen lassen.

kaldırmak wegschaffen

Helberg telsiz cihazlarını ortadan kaldırmak zorundaydı.

Helberg musste die Funkausrüstung wegschaffen.