Turkish-German translations for kalmak:

bleiben · Leben · wohnen · stehen · übernachten · halten · stehen bleiben · zurückbleiben · verbleiben · dableiben · bestehen · zwingen · Stationen, Station · aufhalten · übrigbleiben · other translations

kalmak bleiben

Ben burada kalmak istiyorum.

Ich möchte hier bleiben.

Kimse kalmak zorunda.

Niemand muss bleiben.

Lütfen beklemede kalın efendim.

Bitte bleiben Sie dran, Sir.

Click to see more example sentences
kalmak Leben

En azından hayatta kalacak.

Sie wird zumindest noch leben.

Burada kimse hayatının geri kalanında bir berber olmak istemiyor.

Niemand hier will für den Rest seines Lebens Frisör sein.

Kalmak istiyorsun, yaşamak mı?

Willst du bleiben oder leben?

Click to see more example sentences
kalmak wohnen

Bir süreliğine burada kalabilir miyim?

Kann ich hier eine Weile wohnen?

Hayır, ben burada kalmak istiyorum.

Nein, ich will doch hier wohnen.

Şu anda burada kalıyor da

Er wohnt momentan hier.

Click to see more example sentences
kalmak stehen

Garak'ın vücudu ağır bir şoka maruz kaldı.

Garaks Körper steht unter schwerem Schock.

Ayakta kalın beyler.

Bleibt stehen, Jungs.

Yerinde kal, John.

Bleib stehen, John.

Click to see more example sentences
kalmak übernachten

Bu gece burada kalacaksınız.

Sie müssen heute hier übernachten.

Gece niye burada kalıyoruz?

Warum übernachten wir hier?

Nerede kaldığını söyledi mi ya da seyahat programı bıraktı mı?

Hat sie gesagt, wo sie übernachtet oder hat sie eine Reiseroute hinterlassen?

Click to see more example sentences
kalmak halten

Aynı kuvvette kalın, gereksiz enerji kullanımını kesin.

Energiefluss gleichmäßig halten. Unnötige Aufwendung unterbinden.

Tamam, tüm birimler beklemede kalın.

Ok, alle Einheiten bereit halten.

Hayır, MacDonald kalsın. Tut onu.

Nein, halten Sie MacDonald fest.

Click to see more example sentences
kalmak stehen bleiben

Olduğun yerde kal!

Stehen bleiben!

Olduğun yerde kal, tamam mı?

Sie bleiben da stehen, klar?

Lois, Peter. Olduğunuz yerde kalın.

Lois, Peter, bleibt sofort stehen.

Click to see more example sentences
kalmak zurückbleiben

Ben neden geride kalmak zorundayım?

Wieso muss ich zurückbleiben?

İkiniz de geride kalacaksınız.

Ihr werdet beide zurückbleiben.

Sen geride kalacaksın.

Du wirst zurückbleiben.

Click to see more example sentences
kalmak verbleiben

Ve moleküller lazer ışının içinde asılı kalıyorlar.

Die Moleküle verbleiben vorübergehend im Laserstrahl.

Senin ihmalkârlığın yüzünden elimizde kaldı üç.

Wegen Ihrer Fahrlässigkeit verbleiben nur noch drei.

Geriye sadece karanlık kalacak.

Nur die Dunkelheit verbleibt.

kalmak dableiben

Turner neden onun kalmasına izin verdi?

Wieso lässt Turner ihn dableiben?

Sen ve Lon'un bir süre burada kalmanızı istiyorum.

Ich will, dass du und Lon eine Weile dableibt.

Locke'yle diyorum. Neden kaldın orada?

Bei Locke wieso bist du dageblieben?

kalmak bestehen

Ku Klux Klan burada kalmayacak

Der Ku-Klux-Klan besteht ewiglich!

Ve, somonella konusunda üzülmemize gerek kalmazdı.

Und da besteht auch keine Salmonellengefahr.

kalmak zwingen

Eğer Nunally oradaysa, Bay Crawford etki altında kalmıştır.

Wenn Nunally da war, stand Mr. Crawford unter Zwang.

Thomas Crown birşey satmak zorunda kaldı.

Thomas Crown ist gezwungen, etwas zu verkaufen.

kalmak Stationen, Station

Dr. Crane onu Arkham Kliniği'nin intihar önleme servisine kaldırmış.

Dr. Crane hat ihn in die Arkham-Klinik auf die Selbstmörder-Station verlegt.

kalmak aufhalten

Kim Jong İl'i durduracak kimse kalmadı.

Niemand kann Kim Jong II mehr aufhalten.

kalmak übrigbleiben

Neden ki? Çünkü, bu pahalı et dünden kalmış da ondan.

Weil dieses teure Fleisch von gestern übriggeblieben ist.