Turkish-German translations for kalmamış:

ausverkauft · other translations

kalmamış ausverkauft

Diğer karaborsacılarda hiç bilet kalmamış.

Alle anderen Schwarzhändler sind ausverkauft.

Acele et, yoksa hiç kalmayacak.

Beeil dich! Sonst ist es ausverkauft!

Ama ellerinde, Fayette Sokağı Uyuşturucu Zulası modeli kalmamıştı.

Aber das Drogenlager in der Fayette Street war ausverkauft.

Click to see more example sentences