kalmayacağım

Bir daha asla hamile kalmayacağım.

Ich werde nie wieder schwanger.

Burada bir daha asla kalmayacağım.

Hier schlafe ich nie wieder.

Bir daha asla kalmayacağım.

Ich will nie wieder hungern.

Tanrı şahidim olsun ki, bir daha asla kalmayacağım!

Gott ist mein Zeuge! Ich werde nie wieder hungern!

Pekala ama ben bu gece burada kalmayacağım tamam mı?

Na gut. Aber ich bleibe nicht über Nacht hier, klar?

Ben de burada sonsuza dek kalmayacağım.

Auch ich werde nicht ewig hier sein.

Oh, hayır, ben de uzun kalmayacağım.

Nein, danke. Ich bleibe auch nicht lange.

Ama ben daha fazla kalmayacağım.

Ich bleibe nicht mehr lange.

Uzun süre kalmayacağım, anne.

Ich bleibe nicht lange, Mom.

Hayır, çok geç kalmayacağım, Lotte.

Nein, es wird nicht spät, Lotte.