Turkish-German translations for kamuflaj:

Tarnung · other translations

kamuflaj Tarnung

Amonyak beyazlatıcı işlevi görür. Kamuflaj hesabı diyorsun.

Superoxyd funktioniert wie ein Bleichmittel. Tarnung.

Ve Hükümet Binaların içinde termo-optik kamuflaj kullanmak yasak.

Thermo-optische Tarnung in Regierungsgebäuden ist doch verboten.

Aktif kamuflaj için düşünüyorum.

Für aktive Tarnung, denke ich.

Click to see more example sentences