kanıyla

Daha fazla kandırmaca, daha fazla oyun yok.

Keine Täuschungsmanöver mehr. Keine weiteren Spielchen.

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Kanın bir cadının sihri için etkili bir bağlayıcı element oluyor.

Dein Blut ist ein mächtiges Bindemittel für einen Hexenspruch.

Bu kanlı elbise iyi bir sebep olurdu.

Dieses blutige Kleid wäre ein plausibler Grund.

Beş kansız kurban.

Fünf blutleere Opfer.

Basit bir not onu kandırıp geceleri dışarı çıkarabilir.

Eine einfache Notiz könnte ihn nachts rauslocken.

Ben senin kanını içtim.

Ich habe dein Blut getrunken.

Ben saf Aryan kanından geliyorum.

Ich habe reines arisches Blut.

Kanla dolu bir kamyon mu?

Ein Tanklaster voller Blut?

Her yerinden kanıyor.

Sie blutet überall.