kapıda

Kendi keşfim olan lazerli bir matkap Lobotomide yeni bir tekniğe kapı açıyor.

Meine Entdeckung, ein chirurgisches Laserbohrgerät, macht ein neues Lobotomie-Verfahren möglich,

Çelik duvarları, güvenliği, mühürlü kapıları aştınız.

Stahlwänden, Wachpersonal, versiegelten Türen vorbeizuschaffen?

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Bu kapıların ardında, bir federal yargıç medyanın

Hinter diesen Türen wird ein Bundesrichter SkandaIe enthüIIen

Nabız ayarlama kapısında bir libido düzenleyicisi kaybolmuştur.

Ein Libido-Regler wurde beim Pulsdämpfungstor verloren.

Ben kilitli kapı falan görmüyorum.

Ich sehe keine verschlossenen Türen.

Lütfen kapıyı açar mısınız?

Würden Sie bitte öffnen?

Bir kaç kapıyı da genişleteceğim, göreceksin.

Ich habe ein paar Türen verbreitert.

Birkaç ödenmemiş çek, kapıdan selamlaşma.

Ein paar Schuldner, Geldeintreibung.

Bütün kapılar kilitli.

Alle Türen verschlossen.