Turkish-German translations for kapalı:

ist · geschlossen · verschlossen · bedeckt · other translations

kapalı ist

Uther'in kalbi herkese kapalıdır.

Uthers Herz ist jedem verschlossen.

Grace, Grace Kapa çeneni!

Grace, Grace, sei ruhig!

Adı da Danny, ve yüzü tamamen kıI ile kaplı.

Er heißt Danny und sein Gesicht ist vollständig behaart.

Click to see more example sentences
kapalı geschlossen

Benim bir hesabım kapalı.

Ein Konto ist geschlossen.

Gallagher'ın dükkânı kapandı.

Gallagher's ist geschlossen.

Kapıyı kapalı tutun

TÜR GESCHLOSSEN HALTEN

Click to see more example sentences
kapalı verschlossen

Uther'in kalbi herkese kapalıdır.

Uthers Herz ist jedem verschlossen.

Kapı kapalı Bay Gates.

Ist verschlossen, Mr. Gates.

Simon, hiç bu kadar kapalı kutu olmamıştı.

Simon war noch nie so verschlossen.

Click to see more example sentences
kapalı bedeckt

Kar içinde bir bahçe, kendi ayak iziyle kaplanmış bir adım gibi.

Ein eingeschneiter Garten, "wie ein Schritt, der vom eigenen Abdruck bedeckt ist.

Kırmızı ve sarıyla kaplı ama yeşil ve mor olan şey nedir?

Was ist grün und lila, aber mit Rot und Gelb bedeckt?