kaplama

Az önce kaplamanın bir parçasını daha kaybettik.

Wir haben noch ein Hüllensegment verloren.

Bu kadehler gümüş kaplama.

Diese Flöten sind versilbert.

Kaplama basıncıda düşüyor.

Hüllendruck sinkt auch.

Viking marka mutfak aletleri granit tezgâhlar maun kaplama, kiraz ağacından dolaplar.

Viking-Geräte, Arbeitsfläche aus Granit, Schränke aus Kirschhartholz mit Mahagonyfront.

Kaplama üzerinde, fazer yanıkları var.

Phaserverbrennungen an der Hülle.

Sana sadece beş altın kaplama latinum'a mal olacak.

Sie würde dich nur fünf Barren goldgepresstes Latinum kosten.

Ve beş altın kaplama latinuma sizin olabilir.

Fünf Barren goldgepresstes Latinum und sie gehören Ihnen.

Onlar kaplamaya çarptılar Burdan, burdan ve burdan.

Sie kollidierten mit unserer Hüllenpanzerung hier, hier und hier.

Güney'de ki kıta parçasında kaplama izlerini tespit ettik, ama sadece bir kanat.

Wir lokalisierten eine Hüllensignatur. Aber es ist nur ein Flügel.

Bu kanallar, jelasit kaplamaları ile kaplanmış.

Diese Leitungen sind mit Gallicit umhüllt.