Turkish-German translations for karın ağrısı:

Bauchschmerzen · Magenschmerzen · other translations

karın ağrısı Bauchschmerzen

Yani, sende karın ağrısı var.

Also, ähm, du hast Bauchschmerzen.

Picasso'nun karın ağrıları var, de.

Sag, Picasso hat Bauchschmerzen.

karın ağrısı Magenschmerzen

Karın ağrısından sonra kilo kaybetti.

Nach den Magenschmerzen verlor er Gewicht.

Nöbet geçirmesini ve karın ağrısını açıklıyor.

Erklärt die Anfälle und die Magenschmerzen.