Turkish-German translations for karın:

Bauch · Magen · Abdomen · other translations

karın Bauch

Karın içeri. Göğüs dışarı.

Bauch rein, Brust raus!

Kollar, bacaklar, karın ve çatal.

Arme, Beine, Bauch und Ausschnitt.

Güzel elmacık kemikli ve üzerinde bozuk para sektirebileceğin bir karın.

Schöne Wangenknochen und ein Bauch, an dem ein Penny abprallt.

Click to see more example sentences
karın Magen

Akciğer, karın, uyuşukluk.

Lunge, Magen, Taubheitsgefühl

karın Abdomen

Karın boşluğunun üst kısmından bir milimetrelik bir kesik.

Ein millimeter Schnitt durch das obere Abdomen.