Turkish-German translations for karşılamak:

begrüßen · empfangen · treffen · other translations

karşılamak begrüßen

Git ve onu bir erkek gibi karşıla.

Geh da raus und begrüße ihn wie einen Mann.

Hislerini dizginle ve onu uygun bir ses tonuyla karşıla.

Zügle deine Gefühle und begrüße ihn mit wohlüberlegten Worten.

Prens Norodom Sihanouk ve Kraliçe Sisowath Kossamak General De Gaulle'u karşılamak için ileri çıktılar.

Prinz Norodom Sihanuk und Königin Sisowath Kossamak treffen ein, um General de Gaulle zu begrüßen.

karşılamak empfangen

Pres'in kardeşi beni o kadar içten karşıladı ki.

Pres' Bruder hat mich so herzlich empfangen.

karşılamak treffen

Prens Norodom Sihanouk ve Kraliçe Sisowath Kossamak General De Gaulle'u karşılamak için ileri çıktılar.

Prinz Norodom Sihanuk und Königin Sisowath Kossamak treffen ein, um General de Gaulle zu begrüßen.