Turkish-German translations for kara delik:

schwarzes Loch · other translations

kara delik schwarzes Loch

Uzay-zaman eşsizliği, o zaman evren bir kara delik patlamasından oluştu.

Eine Raumzeit-Singularität. Das Universum entstand aus einem explodierenden schwarzen Loch.

Bir kara delik gibi.

Wie ein Schwarzes Loch.

Hindistan bir kara delik.

Indien ist ein schwarzes Loch.

Click to see more example sentences