kardan

Her şey karıştı.

Alles ist Chaos.

Aniden her yer karardı.

Plötzlich wurde alles dunkel.

O bir simge değil, çok daha kararsız.

Kein anderes Symbol ist derart unbestimmt.

Ne kadar kararmış?

Wie viel dunkler?

Karla kaplı bir arazi kadar geniş

Weiß wie eine schneebedeckte Flur

Duyguların kararlarını etkiliyor olabilir.

Emotionen vernebeln vielleicht deine Urteilskraft.

Kardan nefret ederim.

Ich hasse Schnee.

'Karın'ızdan bir kan örneği alsanıza.

Entnehmen Sie Ihrer eine Blutprobe.

Silverhöjd'ü karış karış aradık!

Silberhöhe wurde komplett durchkämmt!

İyi karardı, Mansley.

Gute Arbeit, MansIey.