Turkish-German translations for kartopu:

Schneeball · Schneebälle · other translations

kartopu Schneeball

Kartopu isimli bir kedim vardı. Öldü, öldü!

Meine Katze hieß Schneeball, sie starb, sie starb

Buz pateni ve kartopu savaşı yapabilirsiniz.

Man läuft Schlittschuh und macht Schneeball-Schlachten.

kartopu Schneebälle

Yani baksana, Steve bile çikolatalı kartopu atıyor.

Sieh mal, sogar Steve wirft Schokolade-Schneebälle.