kasete

Yedi numaralı kaset.

Kassette Nummer sieben.

Kaset dinlemek ister misiniz?

Wollt ihr Kassetten hören?

Susan'ın düğün kasetinin üstüne kaydedelim mi?

Können wir Susans Hochzeit überspielen?

Seks kaseti mi yaptınız?

Habt ihr ein Sextape gemacht?

İçinde kaset mi vardı?

Da waren Kassetten drin?

Tom, bu kasetler bir servet değerinde.

Tom, diese Bänder sind ein Vermögen wert.

Ama bir video kaset çalar bulmalıyım.

Aber ich muss einen Betamax-Player auftreiben.

Kasetler bize lazım, Mark.

Wir brauchen Tonbänder, Mark.

Kaset mekanizmasının hepsini içeriyor.

Der Aufnahme-Mechanismus ist unabhängig.

Bu bir oryantasyon vidyosudur. Bu kaset Dharma Girişiminin ilk istasyonu Hydra için hazırlanmıştır.

Dieses ist das Orientierungs Video für Station eins der Dharma Initiative, der Hydra.