Turkish-German translations for kasvetli:

düster · trostlos · other translations

kasvetli düster

Delphine'in tutuklanmasından sonra kasvetli bir döneme girdim.

Nach Delphines Verhaftung hatte ich eine düstere Phase.

Biraz karanlık hatta biraz kasvetli.

Bisschen düster, beinahe obskur.

Bu kasvetli bir şarkı olabilir.

Es mag ein düsteres Lied sein.

Click to see more example sentences
kasvetli trostlos

İsa'nın ıssız ve kasvetli bir çayıra dönüşünü anlatıyor.

Die Rückkehr christi in die trostlose Prärie.

Kendisi kasvetli bir devirde yaşıyordu:

Er lebte in einer trostlosen Welt.