katmış

"San Francisco Muamelesi"ne yeni bir anlam katmış.

Neue Bedeutung für die Zwillingsgipfel von San Francisco.

Çünkü birisi içine ilaç katmış.

Weil jemand hat etwas reingetan.