Turkish-German translations for kayıp:

Verluste, Verlust · vermisst · fehlend · verloren · verschollen · Energieverlust · Blutverlust · other translations

kayıp Verluste, Verlust

Büyük bir kayıp.

Ein großer Verlust.

Kârlar, kayıplar, masraflar.

Gewinne, Verluste, Ausgaben.

Buna çözülmeli füj denir geçici bir kişisel kimlik kaybı.

Es wird dissoziative Fugue genannt. Ein temporärer Verlust der Identität.

Click to see more example sentences
kayıp vermisst

Müfettiş Clouseau'nun uçağı kayıp.

Clouseaus Flugzeug wird vermisst.

Matthew Jennings'in annesi de kayıp.

Matthew Jennings' Mutter wird vermisst.

Çamaşır kamyonu da kayıp.

Der Wäschewagen wird vermisst.

Click to see more example sentences
kayıp fehlend

Ama bir kart kayıp.

Aber eine Karte fehlte.

Vergi kayıtlarınızın bazıları kayıp.

Einige Ihrer Steuerakten fehlen.

Ama en önemlisi kayıp.

Aber der wichtigste fehlt.

Click to see more example sentences
kayıp verloren

"Kayıp" çok kaba bir kelime.

Verloren" ist solch ein hartes Wort.

Benim hava fotoğraflarımı kayıp ettiniz?

Habt ihr meine Luftaufnahmen verloren?

Onu kayıp ettin?

Du hast ihn verloren?

Click to see more example sentences
kayıp verschollen

Bu günlük, kayıp Atlantis Kıtası'nı bulmanın anahtarı.

Das Tagebuch ist der Schlüssel zum verschollenen Kontinent Atlantis.

Sen uzun süredir kayıp Conroy'sun, değil mi?

Du bist doch der lang verschollene Conroy, oder?

Rowena Ravenclaw'un kayıp diademi var örneğin.

Vielleicht Rowena Ravenclaws verschollenes Diadem.

Click to see more example sentences
kayıp Energieverlust

Enerji kaybı artıyor.

Energieverlust steigt an.

Güç kaybı hızlanmaya başladı.

Der Energieverlust beschleunigt sich.

Teknisyenler enerji kaybı olduğunu bildirdi.

Die Techniker meldeten Energieverlust.

kayıp Blutverlust

İğne ve iplik de kan kaybını azaltır.

Nadel und Faden um den Blutverlust einzugrenzen.

Ciddi beyin sarsıntısı, kan kaybı.

Schwere Gehirnerschütterung und Blutverlust.