kaynağıdır

Kitle kaynaklı gizli erişimle kamuya ait bir Wi-Fi bağlantısını hacklemiştim.

Ein öffentliches Wi-Fi-Signal gehackt, dabei einen Crowdsourcing-Stealth-Prozessor genutzt.

Kalp yetmezliğin kardiyak blastomikoz denen bir mantar enfeksiyonundan kaynaklanıyor.

Ihre Herzinsuffizienz wurde durch eine Pilzinfektion verursacht, genannt kardiale Blastomykose.

Kaptan, sıradışı bir okuma alıyorum, görünmeyen bir kaynaktan gelen nötrino salımı.

Empfange eine ungewöhnliche Anzeige. Eine Neutrinoemission ohne erkennbare Quelle.

Ancak bu askeri mahkeme bir lekedir. ve utanç kaynağıdır.

Aber dieses Kriegsgericht ist ein solcher Makel, eine solche Schande.

Bir silah olabilir, güç kaynağı olabilir.

Könnte eine Waffe sein, eine Energiequelle.

Latnok'un sınırsız kaynakları olduğunu sanıyordum.

Ich dachte, Latnok hätte unbegrenzte Ressourcen.

Üzgünüm, kaynak yok, kaymak yok, karda kaymak yok.

Entschuldige, kein Schummeln, kein Bummeln, kein Herumfummeln.

Bilimsel bir kaynağa ihtiyacım yok.

Ich brauche keine wissenschaftliche Basis.

Senin ilham kaynağın olmak istiyorum.

Ich möchte deine Inspiration sein.

Bilgisayar, iletişim sinyalinin kaynağını tanımla.

Computer, Ursprung dieses Signals identifizieren.