Turkish-German translations for kaynaklı:

Ursprung · Herkunft · other translations

kaynaklı Ursprung

Bilgisayar, iletişim sinyalinin kaynağını tanımla.

Computer, Ursprung dieses Signals identifizieren.

Çok insani bir kaynaktan geliyor.

Einen sehr menschlichen Ursprung.

Bilgisayar, vektör analizini kullanarak bu gölgenin kaynağını tanımla.

Computer, den Ursprung des Schattens mit Vektoranalysen identifizieren.

Click to see more example sentences
kaynaklı Herkunft

Kaynağı bilinmeyen bir nesne.

Ein Objekt unbekannter Herkunft.

Kaynağı bilinmeyen bir virüs.

Ein Virus unbekannter Herkunft.

Kaynağı Dünya gezegeni.

Herkunft, Planet Erde.