kazanırsın

Ben kazandım, değil mi?

Ich hab gewonnen, oder?

Ben para kazanıyorum.

Ich verdiene Geld.

Hayır, onu ben kazandım.

Nein, ich habe ihn verdient.

Yeni bir bakış açısı kazandım.

Ich habe eine neue Ansicht gewonnen.

Ben kazandım, ben karar veririm.

Ich habe gewonnen. Ich entscheide.

Hep o kazanır.

Sie gewinnt immer.

Kim önce varırsa, kazanır.

Wer zuerst ankommt, gewinnt.

Hep ben kazanırım.

Ich gewinne immer.

Ama.. Yine de ben kazandım.

Aber ich hatte Erfolg.

Ben mi kazandım?

Ich hab gewonnen?