kazandık

Bir hafta sonu kaçamağı kazandık.

Wir haben einen Wochenendausflug gewonnen.

Ama kazandık, öyle değil mi?

Aber wir haben doch gewonnen.

Şimdi ikimiz de kazandık.

Jetzt gewinnen wir beide.

Sonuçta, kazandık, değil mi?

Wir haben doch gewonnen, oder?

O zaman kazandık demektir.

Dann haben wir gewonnen.

En azından kazandık.

Wenigstens gewinnen wir.

Yok! Biz kazandık!

Wir haben gewonnen!

Bir şey kazandık mı?

Haben wir etwas gewonnen?

İkimiz de kazandık, John.

Wir beide gewinnen, John.

Büyük bir dost yitirdik ama yenilerini kazandık.

Wir verloren einen grossartigen Kameraden, gewannen aber neue.