kazaydı

Annen de bir ay sonra bir araba kazasında ölmüş.

Deine Mutter einen Monat später bei einem Autounfall.

Ben de erkek kardeşimi trafik kazasında kaybettim.

Ich habe meinen Bruder bei einem Autounfall verloren.

Kız kardeşim bir trafik kazasında öldü.

Meine Schwester starb bei einem Autounfall.

Geçen yıl bir araba kazası geçirdim.

Ich hatte letztes Jahr einen Autounfall.

Bir trafik kazası geçirdi.

Sie hatte einen Autounfall.

Spokane çifti trajik bir trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Spokaner Paar kommt bei einem tragischen Autounfall ums Leben.

Bir trafik kazası geçirdin.

Sie hatten einen Autounfall.

Erkek kardeşi araba kazasında ölmüş.

Ihr Bruder starb bei einem Autounfall.

İki ceset kazıp çıkardılar.

Sie haben zwei Leichen ausgegraben.

Kazınmış kimlikler, izi sürülemez silahlar.

Gefälschte Identitäten, unregistrierte Waffen.