Turkish-German translations for keşfetmek:

entdecken · erfinden · erforschen · other translations

keşfetmek entdecken

Bu kromozom değişimini yıllar önce o keşfetti. Global Tech onu sepetlemeden önce.

Er entdeckte diese chromosomale Mutation vor vielen Jahren, bevor Global Tech ihn entließ.

Yeni dünyaları araştırmak, yeni hayatlar ve yeni medeniyetler keşfetmek, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmektir.

..um fremde Welten und neue Zivilisationen zu entdecken. .und dabei in nie zuvor gesehene Galaxien vordringt.

Güvenlik taraması bir şeyin varlığını keşfetti

Sicherheitsscan entdeckte Verzeichnis mit Timecode.

Click to see more example sentences
keşfetmek erfinden

Vazelini kim keşfetmiş?

Wer erfand Vaseline?

Taş kesim teknikleri keşfedilmiş, ve devamlı geliştirilmişlerdir. ve bütün dünyada birbirinden bağımsız olarak icat edilmişlerdir.

Steinbearbeitungs-Techniken sind erfunden und wiedererfunden worden und unabhängig voneinander, überall auf der Welt erfunden worden.

Bu teknolojiyi William keşfetti.

William hat diese Technologie erfunden.

keşfetmek erforschen

Sen onu keşfederken, biz de senin yanında olacağız.

Während du sie erforschst, sind wir an deiner Seite.

Bu kadar genç bir gezegeni keşfetme fırsatı bir şans.

Es ist ein Glücksgriff, einen so jungen Planeten zu erforschen.