kediler

O kediler bu gece romantik bir akşam yemeği yiyecek.

Diese Katzen werden heute Abend ein romantisches Essen haben.

Serbest kalan füzelerin mart ayındaki kediler gibi davrandığını söyleyebilirim.

Eins ist sicher. Losgelassene Raketen verhalten sich wie läufige Katzen.

Affedersiniz, bu kediyi gördünüz mü?

Verzeihung. Habt ihr diese Katze gesehen?

Hayır ama Bayan Bellfield'in kedisi kayıp.

Nein, aber Mrs.Bellfield's Katze ist verschwunden.

Bir kedi veya bir insan.

Eine Katze oder ein Mensch.

Affedersiniz, bu kediyi gördünüz mü? Hayır.

Verzeihung, haben Sie diese Katze gesehen?

Herhalde gündüz uyuyorlar, değil mi? Kedi gibi.

Vermutlich schlafen sie tagsüber wie eine Katze, oder?

Bir yavru kedi gibi mırlıyor.

Schnurrt wie ein Kätzchen.

Neden bir kedi?

Warum eine Katze?

Sonra kara bir kedi gördüm.

Dann sah ich eine schwarze Katze.