Turkish-German translations for keklik:

Rebhuhn · other translations

keklik Rebhuhn

Keklik istiridye değil ki.

Rebhühner sind keine Austern.

Yani, kaya kekliği ya da Yunan Kekliği.

Man nennt es Steinhuhn, oder griechisches Rebhuhn.

Tavşan, tilki ve bıldırcın, keklik ve vahşi ördek, hepsini bu şansla yakalayabilirdin.

Hase, Fuchs und Rebhuhn Wildente und Wachtel alles lasset fangen sich

Click to see more example sentences