Turkish-German translations for kelepçe:

Handschellen · Fessel · other translations

kelepçe Handschellen

O zaman kelepçeleri takmam lazım.

Dann brauche ich meine Handschellen.

Kelepçeleri çıkart, sağ eli aşağı indir, kelepçeleri tak.

Handschellen raus, rechte Hand runter, Handschellen sitzen.

Jane ve ben kelepçeleri anı olarak saklamak istiyoruz.

Jane und ich würden die Handschellen gern als Andenken behalten.

Click to see more example sentences
kelepçe Fessel

Ve adamın dildo ve kelepçelere limitsiz erişimi var ve bu adam da onu kaybetti!

Und er hat unbegrenzten Zugriff auf Dildos und Fesseln und dieser Typ hat ihn verloren.

Sayın Yargıç, elektronik kelepçe takılmasını talep ediyoruz.

Euer Ehren, die Regierung verlangt eine elektronische Fessel.