kemiğinden

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Birkaç kırık kaburga kemiği.

Ein paar gebrochene Rippen.

Sana da iyi bir kemik vereceğim kızım.

Ich kann Ihnen auch einen guten Knochen bieten.

Bir kemik kıymığı, Majesteleri.

Ein Knochensplitter, eure Majestät.

Aynı siyah gözler, aynı elmacık kemiği, burun, ağız.

Dieselben dunklen Augen, dieselben Wangenknochen, Nase, Mund.

Daha fazla kemik mi buldunuz?

Haben Sie noch mehr Knochen gefunden?

Bu şüphelendiğim gibi bir kemik, bir kemik.

Ein Knochen wie ich vermutet habe ein Knochen.

Bir kemik gibi.

Wie ein Knochen.

Çok simetrik elmacık kemiklerin var.

Sie haben sehr symmetrische Jochbeinbögen.

Kırık sağ köprücük kemiğinden ameliyat olacak.

Sein gebrochenes Schlüsselbein muss operiert werden.