Turkish-German translations for kemik iliği:

Knochenmark · other translations

kemik iliği Knochenmark

Aslında, kemik iliği biraz daha karmaşıktır.

Eigentlich ist Knochenmark ein wenig komplexer.

Kemik iliği için kimse ölmemeli.

Niemand muss für Knochenmark sterben.

Böbrek,kemik iliği, kornealar.

Nieren, Knochenmark, Hornhaut.

Click to see more example sentences