Turkish-German translations for ki:

so · dass · wenn · welcher · damit · daß · other translations

We also found translations for word KI in German.

ki so

Garip olduğunu biliyorum. Ama o kadar iyi ve güçlü davrandı ki. Beni mutlu ediyor.

Ich weiß, es ist komisch, aber er ist so gut und stark gewesen und es macht mich glücklich.

Biri niye çocuk kitabına böyle bir şey çizer ki?

Warum zeichnet jemand so etwas in ein Kinderbuch?

Madenin içinde öyle bir altın damarı var ki, en az

In der Mine drin gibt es eine Goldader, die ist so umfangreich

Click to see more example sentences
ki dass

İkimiz de biliyoruz ki O bir şeytan, yani Belki birbirimize yardım edebiliriz?

Wir beide wissen, dass er der Teufel ist, also Vielleicht helfen wir uns gegenseitig, hmm?

Ama seni temin ederim ki bunun bir sebebi var.

Ich versichere Ihnen, dass es einen Grund dafür gibt.

İkimiz de biliyoruz ki onu götürebileceğim başka bir yer yok.

Wir wissen beide, dass ich ihn sonst nirgends hinbringen kann.

Click to see more example sentences
ki wenn

Eğer çizgilerimiz bir kraliyet mavnası oluşturmuşsa bu demektir ki, birbirimiz için yaratılmışız.

Wenn unsere Handlinien eine Königsbarke bilden, sind wir füreinander bestimmt.

Ben de yemin ederim ki, o ölürse ikiniz de Hayalet Bölge'ye gidersiniz.

Ich schwöre auch etwas. Wenn sie stirbt, dann geht ihr beide in die Phantomzone.

Ben de düşündüm ki bu akşam uçağa binersem sabah Paris'te olabilirim.

Also dachte ich, wenn ich heute losfliege, bin ich morgen früh in Paris.

Click to see more example sentences
ki welcher

Seni anlıyorum ama başka ne şansımız var ki?

Ich verstehe dich, aber welche Wahl haben wir schon?

Ama başka seçeneğim yoktu ki.

Aber welche Wahl hatte ich?

Üç zor kazanılmış ay, ki kötü sona erebilirdi.

Drei hartverdiente Monate, welche böse Enden hätten können.

Click to see more example sentences
ki damit

Ki ilerisi için plan yapabilelim.

Damit wir vorausplanen können.

Diyelim ki Strahm, Seth Baxter'ı seni Jigsaw'ın suç ortağı göstermek amacıyla öldürdü.

Sagen wir, Strahm tötete Seth Baxter, damit Sie als Jigsaws Komplize dastehen.

Neden bunu yapmayı bıraktım ki?

Warum habe ich je damit aufgehört?

Click to see more example sentences
ki daß

İkimiz de biliyoruz ki bir çevirmene ihtiyacım yok.

Wir wissen beide, daß ich keinen Dolmetscher brauche.

Gerçek şu ki, ben üretken bir insanım.

Tatsache ist, daß ich ein produktiver Mensch bin.

Ben de diyorum ki bu seni hiç ilgilendirmez.

Und ich sage, daß dich das nichts angeht.

Click to see more example sentences