Turkish-German translations for kibirli:

arrogant · Stolz · eitel · überheblich · eingebildet · hochnäsig · hochmütig · other translations

kibirli arrogant

Sen küstah, kibirli ve küçük bir pisliksin!

Sie sind ein arroganter kleiner Pisser!

Bazen kibirli muhabirlere katlanırım.

Manchmal ertrage ich arrogante Reporter.

Yakışıklı, kibirli, acımasız amcan Brandon.

Dein hübscher, arroganter, gemeiner Onkel Brandon.

Click to see more example sentences
kibirli Stolz

Sen kibirli birisin, Arsız Jack.

Du bist ein Stolzer Kecker Jack

Kibir ve gurur!

Arroganz und Stolz!

Ben kibirli ve inatçıydım.

Ich war stolz und uneinsichtig.

kibirli eitel

O, Perseus, güzel Andromeda soylu Pegasus ve hatta kibirli Cassiopeia.

Er, Perseus, die liebliche Andromeda, der edle Pegasus und sogar die eitle Kassiopeia.

Zengin, yaşlı, güvensiz, kibirli, sığ, sarışın ve ilgiye muhtaç olmalıydılar.

Sie mussten reich sein, alt, unsicher, eitel, oberflächlich, blond, bedürftig.

Erkekler! Kıllı, kibirli ve buyurgansınız.

Männer sind haarig, eitel und arrogant.

kibirli überheblich

Benim tanıdığım Norville Barnes, çok acelesi olan genç bir adam Benim tanıdığım Norville Barnes, Kibirli bir herif.

Ich kenne Norville Barnes, den jungen ehrgeizigen Mann, und Norville Barnes, den überheblichen Scheißkerl.

Bütün o yıldızlık, kibir, histeri..

Von allen überheblichen, hysterischen

kibirli eingebildet

Kibirli, nankör, inançsız!

Eingebildet, undankbar, untreu.

Yakışıklı, tamam, ve kaba, ve kibirli, ve

Ja, stattlich und unhöflich und eingebildet und

kibirli hochnäsig

Kibirli ve kendini beğenmişsin.

Du bist arrogant und hochnäsig.

kibirli hochmütig

O insanları kibirli ve gururlu buluyor.

Menschen sind für ihn arrogant und hochmütig.