kiliseye

Altı ay kilise okuluna gitmiştim.

Sechs Monate kirchliche Schule.

Kilise gazetesinde ölüm ilanları yazıyor.

Sie schreibt Nachrufe fÜrs Kirchenmagazin.

Kilise yardımları, destekler, aşevleriyle falan. Felaket durumdalar.

Kirchenalmosen, Wohlfahrt, Essenmarken, sie kommen durch.

Ben hep kilise töreni isterdim.

Ich wollte immer kirchlich heiraten.

İki kasabanın kiliseleri kitaplarımızı imzaladı.

Alle Kirchenmitglieder haben unterschrieben.

Kilise çanlarını duymuyorum.

Ich höre Kirchenglocken.

Bu kilise şeyinden ayrılmak üzereyim.

Ich verlasse diese Kirchen-Sache gleich.

Birçok kilise kurulunun üyesiydi.

Ein Mitglied vieler Kirchenausschüsse.

Tertemiz bir adam. Kilisede sağdıç.

Ein Bethel-Mann, ein Diakon.

Kilise kapıları, balkonlar, otoban köprülerine.

An Kirchtürmen, Balkonen, Autobahnbrücken