Turkish-German translations for kireç:

Kalke, Kalk · Kalkstein · other translations

kireç Kalke, Kalk

Kılıç, kireç mi?

Schwert ist Kalk?

Bir ev yapmak için tuğla ve kireç yeter.

Bauen wir ein Haus, nehmen wir Steine und Kalk

Amonyak sülfonat, damıtılmış, kireçle.

Ammoniumsulfat, mit Kalk destilliert.

kireç Kalkstein

Kayalar kireç taşı ve kormalitten oluşuyor.

Die Felsen bestehen aus Kalkstein und Kormalit.