Turkish-German translations for konuşan:

Sprecher · other translations

konuşan Sprecher

Konuşan, hızlı batar!

Sprecher sinken schneller!

Konuşan adam Ajene Xola.

Der Sprecher ist Ajene Xola.