konuşmayı

Kas kuvvetini, nefes alma kabiliyetini, konuşmayı kaybedeceğim.

Ich werde Muskelfunktionen verlieren, Atemstillstand, Sprechfunktion.

Çok önemli bir konuşma.

Eine sehr wichtige Rede.

Bu yüzden şu an bu konuşmayı yapıyoruz.

Deswegen werden wir jetzt dieses Gespräch führen.

Ama önce bir konuşma.

Aber zuerst eine Rede.

Bu özel bir konuşma olacak.

Dies ist ein privates Gespräch.

Bu konuşmayı daha önce de yaptık.

Wir hatten dieses Gespräch bereits.

Sen, konuşmaya devam et.

Sie, reden Sie weiter.

Bu konuşmaya sonra devam ederiz.

Wir unterhalten uns später weiter.

Aslında şu an konuşmayı tercih ederim.

Eigentlich, würde ich gerade lieber reden.

Ama konuşmaya devam et.

Aber reden Sie weiter.