Turkish-German translations for konuk:

Gäste · Gast · im · Besucher · Bitte · other translations

konuk Gäste

Bütün konuklar geldi mi?

Sind alle Gäste angekommen?

Konukların geri kalanı bir katliam partisi düzenliyorlar.

Der Rest der Gäste organisiert eine Lynchparty.

Onlar Bruce Wayne'in konukları.

Das sind Bruce Waynes Gäste.

Click to see more example sentences
konuk Gast

Bugün bir konuk gelecek.

Sie erwarten heute einen Gast.

Hem bu arada, yeni bir konuğun var.

Außerdem hast du einen neuen Gast.

Mösyö Devero bu ülkenin önemli bir konuğu.

Monsieur Devereaux ist ein bedeutender Gast.

Click to see more example sentences
konuk im

Rezervasyonda Selena konaklama sektöründeki en konuk sevmez rezervasyoner.

Reservierungen, Celina. Die unfreundlichste Telefonistin im Hotelgewerbe.

Şey, televizyonda konuk oyuncu

Eine Gastrolle im Fernsehen.

Dr. Elena Rhyzkov, Çekoslovakya'dan gelen konuk profesör. Astrofizik dalında önemli araştırmaları var.

Dr. Elena Rhyzkov, Gastprofessorin aus der Tschechoslowakei, forscht im Bereich der Astrophysik.

konuk Besucher

Uzak ülkeden gelen konuğun Shogun'a takdim edilmesi ve şükranlarını sunması.

Empfang beim Shogun und Danksagung des Besuchers aus fernem Lande.

konuk Bitte

Tina Read, Konuk Danışma Merkezine.

Tina Read, bitte zur Besucherinformation.