konulmak

Hemen hemen herkes işleme konulmak için alındı.

Praktisch jeder wurde zur Verarbeitung mitgenommen.