Turkish-German translations for koyu:

dunkel · stark · dick · other translations

koyu dunkel

Koyu mavi ya da yeşil de olabilir.

Oder vielleicht dunkel blau oder grün.

Bu yeterince koyu mu?

Ist das dunkel genug?

Yapraklar o zaman çok koyu ve yeşildi.

Da waren die Blätter so dunkel und grün.

Click to see more example sentences
koyu stark

Çok koyu, çok şekerli.

Sehr stark, viel Zucker.

Koyu ve ağır aynen senin gibi.

Stark und schwarz, genau wie du.

İki koyu çay lütfen bella, pronto!

Zwei starke Tees bitte, bella, pronto!

koyu dick

Sıcak, koyu bir kan yağıyordu.

Es regnete heißes, dickes Blut.

Koyu ve ağır.

Dick und schwer.