Turkish-German translations for kulüp:

Club · Klubs, Klub · Hütte · Nachtklub · Verein · Fußballverein · Golfschläger · other translations

kulüp Club

Bu yeni tarikat, Joe Carroll'un yeni fan kulübü olabilecek en kötü şekilde ün arıyorlar.

Dieser neue Kult, dieser Fan-Club von Joe Carroll, sucht Ruhm in der schlimmstmöglichen Art.

Bir saat içinde kulüpte bir toplantım var.

Ich habe in einer Stunde im Club eine Besprechung.

Burası üniversite, komedi kulübü değil.

Es ist eine Universität, kein Comedy-Club.

Click to see more example sentences
kulüp Klubs, Klub

Bakın, sizi temin ederim ki bu kulüp buzdağının noktası.

Ich versichere euch, der Klub ist erst die Spitze des Eisbergs.

O da Slug Kulübü'nde, değil mi?

Er ist doch im Slug-Klub, oder?

Bu tip kulüplerde kayıt defteri tutulmaz.

Klubs dieser Art haben keine Mitgliederkartei.

Click to see more example sentences
kulüp Hütte

Harika bir kulübe tuttum.

Wir haben eine tolle Hütte.

Bu bir kulübe, çocuklar.

Das ist eine Hütte, Leute.

Orada bir kulübe var.

Dort gibt es eine Hütte.

Click to see more example sentences
kulüp Nachtklub

Bir gece kulübünde çalıştığını.

Sie arbeiten in einem Nachtklub.

Bir gece kulübü dans salonu ve genelev. Patronu Harold Zidler'dır.

Ein Nachtklub ein Tanzsaal und ein Bordell unter der Herrschaft von Harold Zidler.

Bir gece kulübünde.

In einem Nachtklub.

Click to see more example sentences
kulüp Verein

Sen Sally biliyor Benim Kanaster Kulübü

Weißt du, Sally von meinem Kanaster-Verein

Kulübü Rise, bebeğim.

Verein Anstieg, baby.

Ne çeşit bir kulüp?

Was für ein Verein?

Click to see more example sentences
kulüp Fußballverein

Balık pazarı, oyuncu Hans Albers ve FC St Pauli futbol kulübü.

Fischmarkt, Schauspieler Hans Albers und der FC St. Pauli Fußballverein.

Man City bir futbol kulübü. Ve formaları mavi renk.

Also, Man City ist ein Fußballverein, und die spielen in Blau.

kulüp Golfschläger

Yeni bir golf kulübü alacağız.

Wir kaufen einen neuen Golfschläger.