Turkish-German translations for kule:

Tower · Turm · Türme · other translations

kule Tower

JFK Kule, beni duyuyor musunuz?

JFK-Tower! Können Sie mich hören?

Coit Kulesi Golden Gate Köprüsü

Coit Tower, Golden Gate Bridge,

Beni UNIT karargahına götür. Kule Köprüsü, Londra.

Führe mich zum "UNIT Hauptquartier", Tower Bridge, London.

Click to see more example sentences
kule Turm

Bir kule arıyorum ben.

Ich suche nach einem Turm.

Bir kule yaptır.

Baue einen Turm.

İkinci kule yere devrildi.

Der zweite Turm stürzte ein.

Click to see more example sentences
kule Türme

Kardeşliği"üç kere," İki Kule"yi iki kere, "Kralın Dönüşü"nü dört kere.

Nun, ähm dreimal die "Gefährten", zweimal die "Türme", viermal die "Rückkehr".

Uçları bulutlara değen kuleler, ihtişamlı saraylar

Die wolkenhohen Türme, die stattlichen Paläste

İki tane kule var.

Es sind zwei Türme.

Click to see more example sentences